Διαγνωστική Ενδοσκόπηση High Resolution Γαστροσκόπηση /NBI/ χρωμοενδοσκόπηση με Indigo Carmine-Lugol και οξικό οξύ

Η λεπτομερής ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού (οισοφάγος, στομάχι,12/λο) αποτελεί μια απλή εξέταση αφού προηγηθεί ενδοσκοπικός καθαρισμός από βλέννες και εκκρίσεις με τη χρήση διαλύματος σιμεθικόνης ή/και Ν-ακετυλοκυστείνης. Μόνο υπό αυτήν την προυπόθεση και με την επακόλουθη χρήση High Resolution ανάλυσης ενδοσκοπίου* μπορούμε να παρέχουμε ακριβή έλεγχο του βλεννογόνου.

Σε οποιαδήποτε ελάχιστη ιδιομορφία της επιφάνειας επιβάλλεται η χρήση NBI (Narrow Band Imaging) φίλτρου και χρωμοενδοσκόπισης, όπως και zoom ενδοσκόπησης για λεπτομερή ανάλυση της μικροδομής του βλεννογόνου, και όχι άσκοπη και μη στοχευμένη λήψη βιοψιών. Αυτό προυποθέτει κατάλληλη εκπαίδευση, διαθεσιμότητα υψηλής ανάλυσης ενδοσκοπίων και όχι συμβατικής ανάλυσης, καταστολή του ασθενούς και επαρκή χρόνο. Παρά τη γενική πεποίθηση ότι η γαστροσκόπηση διενεργείται σε 5 λεπτά, η λεπτομερής ενδοσκόπηση θα χρειαστεί 20 λεπτά. Η ενδοσκόπηση αποτελεί μια δυναμικού τύπου εξέταση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα του ενδοσκόπου και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

* High Resolution Ενδοσκόπια: Οlympus GIF- H180.

Ηigh Magnification Ενδοσκόπια: Olympus GIF HQ-190

High Resolution Kολονοσκόπηση /NBI/ χρωμοενδοσκόπηση με Indigo Carmine

Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του παχέος εντέρου επιβάλλεται πλέον ως προληπτική εξέταση με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες από Αμερική και Ευρώπη μετά την ηλικία των 50 ετών σε όλο τον πληθυσμό. Η επιτυχής κολονοσκόπηση προϋποθέτει άριστη εντερική προετοιμασία, καταστολή του ασθενούς, ιδιαίτερη τεχνική και κατάλληλο ενδοσκοπικό εξοπλισμό. Η διαθεσιμότητα νέας γενιάς High Resolution ενδοσκοπίων με μεταβλητή σκληρότητα (variable stiffness) του ενδοσκοπικού σωλήνα αποτελούν πλέον μονόδρομο στην αύξηση του ποσοστού ανεύρευσης αδενωμάτων του εντέρου. Τα σύγχρονα ενδοσκόπια* με δυνατότητα μεγένθυνσης της εικόνας και χρήσης ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης (NBI τεχνολογία) παρέχουν λεπτομερή ανάλυση της μικροδομής των αλλοιώσεων του βλεννογόνου χωρίς την ανάγκη λήψης βιοψιών για το χαρακτηρισμό της βλάβης. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή ριζικής ενδοσκοπικής θεραπείας (EMR και ESD) χωρίς προηγούμενο τραυματισμό του βλεννογόνου. Η ενδοσκόπηση αποτελεί μια δυναμικού τύπου εξέταση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση, την ικανότητα του ενδοσκόπου και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

* High Resolution Ενδοσκόπια: Οlympus CF-H180A L/I.

Ηigh Magnification Ενδοσκόπια: Olympus CF-HQ190