Εικόνες

 

Γαστρεντερολόγος Μπασιούκας Στέφανος M.D.

 

ESD ορθού

 
Αδένωμα ορθού επί της οδοντωτής γραμμής
Μεγεθυντική ενδοσκόπηση
STILL IMAGE
Υποβλεννογόνια Διατομή
En-block εκτομή
14x9 cm
 

ESD παχέος εντέρου

 
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
ESD παχέος εντέρου
 

ESD στομάχου

 
ESD σε βλάβη με υψηλόβαθμη δυσπλασία σε οισοφάγο Barrett
ESD 12/λου σε βλάβη με υψηλόβαθμη δυσπλασία
EΜR-Ligation πρώιμου αδενοκαρκινώματος σε οισοφάγο Barrett
ESD στομάχου
ESD στομάχου
ESD σε πρώιμο γαστρικό καρκίνο
ESD στομάχου
ESD σε πρώιμο καρκίνο στομάχου
ESD στομάχου
ESD στομάχου