Ορθή τεχνική γαστροσκόπησης και αξιολόγηση ενδοσκοπικών ευρημάτων Σ. Μπασιούκας. Προεδρείο: Σ. Γεωργόπουλος, Π. Τάσσιος Σχολιαστές: Γ. Καραμανώλης, Ι. Μητσέλος